Spesialist henvisninger

Vi har samarbeid med flere ulike Spesialisttjenester. Hos oss skal pasientene føle seg trygg på å bli godt ivaretatt. Er det noe som er vanskelig for oss da henviser til Spesialister innen følgende fagfelt:

  • Kirurgi
  • Periodonti ( tannkjøttssykdommer)
  • Kjeveortopedi ( tannregulering )
  • Endodonti ( rotfylli