Allmenn tannbehandling

Omfatter blant annet undersøkelser, røntgen, fylling, tannkjøttbehandling, rotbehandlinger, kirurgiskbehandling, krone- og brobehandling, bittskinnebehandling.